Producten

Grasonderzaai in de teelt van maïs

Pottenproef levert mooie resultaten op

Een recent onderzoek, op basis van een pottenproef met grasonderzaai in de kas, heeft veel inzicht gegeven in welke mogelijkheden er zijn voor de diverse maïsherbiciden. Laudis past in elk systeem, zelfs met de hoogste dosering! Met Capreno en Monsoon Active liggen er mogelijkheden bij latere inzaai van een vanggewas na de onkruidbestrijding.

Grasonderzaai in de teelt van mais

Op zandgronden is men vanaf dit jaar verplicht om het vanggewas te zaaien vóór 1 oktober. Wanneer er biologische maïs, korrelmaïs, CCM / MKS of een hoofdgewas (wintergranen) na de maïs wordt geteeld dan geldt de datum van 31 oktober om een vanggewas te zaaien. Door de nieuwe wetgeving zal de teelt van maïs er anders uit komen te zien. Kijk hier voor meer info over actuele regelgeving. 

In grote lijnen zullen er drie opties zijn om het vanggewas te zaaien:

  • De teelt van een vroeg ras, oogsten en het vanggewas zaaien vóór 1 oktober
  • Het vanggewas (bijvoorbeeld rietzwenkgras) gelijktijdig zaaien bij het inzaaien van de maïs
  • Het vanggewas (bijvoorbeeld Italiaans raaigras) zaaien, 2 à 3 weken, na de onkruidbestrijding. Als de maïs ongeveer tot aan kniehoogte staat.

Pottenproef

Het seizoen 2018 zit nog goed in ons geheugen. De extreme droogte heeft er voor gezorgd dat er ook op het gebied van proeven met grasonderzaai moeilijk conclusies waren te trekken. Een extra pottenproef in de kas (omstandigheden zelf te beïnvloeden) heeft goed geholpen om toch voldoende informatie te verkrijgen voor een goed advies.

 

Afb.1. Drukbezochte demo afgelopen januari in Wageningen. Potten met zowel rietzwenk als Italiaans raaigras waren in de proef opgenomen.

Laudis past in elk systeem!

Uit de proef komt naar voren dat Laudis zowel over het rietzwenkgras, dat direct met de maïs is gezaaid, kan worden toegepast maar ook het Italiaans raaigras, op kniehoogte van de maïs gezaaid, blijft na de bespuiting goed groeien. Met de grassenwerking van Laudis wordt de groei van rietzwenkgras enigszins afgeremd. Dit hoeft geen probleem te zijn en is in veel gevallen zelfs wenselijk omdat het Rietzwenkgras anders te snel en te groot kan worden. Nadien groeit het gewoon verder tot de maïs de rijen sluit.

 

Capreno en Monsoon Active alleen bij inzaai na de bespuiting   

Bij latere zaai van Italiaans raaigras op kniehoogte van de maïs passen Capreno en Monsoon Active wel. TCM heeft naast grassenwerking ook een lichte bodemwerking. Dit is geen probleem voor de latere inzaai van Italiaans raaigras. Zorg bij het inzaaien wel voor een brekende werking van de toplaag (eggen / schoffelen). Capreno in een dosering van 0,15 l/ha en Monsoon Active in een dosering van 0,5 l/ha zijn veilig in te zetten bij latere inzaai van Italiaans raaigras (getest onder kas-omstandigheden).

 

Afb.2. Naast de goede grassenwerking heeft TCM ook een sterke werking op wortelonkruiden en lastige breedbladige onkruiden als zwaluwtong. Op deze foto een mooie bestrijding van haagwinde in een erg vervuild perceel.

 

Straatgras-, hanenpoot- en gladvingergrasbestrijding blijft belangrijk

Dit jaar zal de grassenbestrijding in maïs nog meer aandacht vragen. Vanwege de grasonderzaai gaan we andere mixen spuiten dan voorheen. Bij inzaai van rietzwenkgras (of andere grassen) past geen bespuiting tegen grassen zoals we altijd gewend zijn geweest. Straatgras en hanenpoot kunnen zomaar problemen geven als we de onkruiden onvoldoende bestrijden. Met Laudis pak je ook de grassenproblematiek aan. Laudis werkt goed tegen hanenpoot en heeft een interessante nevenwerking tegen straatgras. Met de hoogste dosering, 2,25 l/ha, bestrijden we bij tijdig spuiten ook het lastige gladvingergras.