Producten

Milieumeetlat 2019: recente cijfers zijn bekend

Minder milieubelastingspunten voor groot aantal Bayer-middelen

In februari heeft er een update plaatsgevonden van de milieumeetlat. Dit leidt voor bijna 30% van de Bayer-middelen tot een wijziging van de milieubelastingspunten. Een aantal wijzigingen is zeer significant te noemen. De verwachting is dat er voor een aantal producten nog wijzigingen zullen volgen.

In onderstaand overzicht de wijzigingen in positieve zin (lagere score = groen vakje) of negatieve zin (hogere score = oranje vakje) per product bij 2 organische stofklassen. Voor de beoordeling van de producten is steeds uitgegaan van de hoogste etiketdosering met het bijbehorend driftpercentage welke op het etiket staat. Klik hier voor een PDF van de tabel.

 

 

Tabel 1. Overzicht producten met wijzigingen in milieubelastingspunten

 

Met de beoordeling van een aantal producten zijn we het niet eens met het CLM. Deze punten zouden namelijk, op basis van de Ctgb beoordeling, veel lager moeten zijn. Hierover zijn we met CLM in overleg. Het betreft onder andere Ascra Xpro, Betanal Maxxpro, Consento, Fenomenal, Laudis WG, Tramat 200 en 500 en Sivanto prime.

Op basis van de Ctgb beoordeling zijn we nagegaan hoe we de effecten voor grondwater kunnen indelen naar gronden met een verschillend percentage organische stof. De conclusie is dat dit onderscheid niet gemaakt kan worden op basis van de huidige berekeningsmodellen die het Ctgb gebruikt voor de beoordeling. In de milieumeetlat lijkt een te conservatieve berekening  gebruikt, die wetenschappelijk mogelijk niet correct is.  Ook hierover vindt overleg plaats.

Samenvattend
  • Voor 20 producten uit het Bayer pakket is er een wijziging  in de milieubelasting punten in vergelijking met de meetlat 2018. Het betreft vooral significante wijzigingen die resulteren in minder milieubelastingspunten.
  • Voor een aantal producten zijn we nog in overleg.
  • De berekeningen in de milieumeetlat voor grondwater corresponderen niet met het registratiedossier. De punten  zijn daardoor voor een aantal producten te hoog ingeschat door te conservatieve aannames.