Producten

Waarom kleuren sommige velden geel-oranje in het voorjaar?

Gele velden zijn symbool geworden in het debat over duurzame landbouw en voeding

De afgelopen jaren zien we elk voorjaar een discussie op gang komen over velden die geel kleuren. De gele velden lijken inmiddels een symbool geworden in het  debat over de toekomst van onze landbouw en voeding. Het geel wordt daarbij onder andere in verband gebracht met de veiligheid voor mens en milieu en het verlies van biodiversiteit. Belangrijke thema’s die om een open en goed geïnformeerde dialoog vragen. In de nieuwste opinie van Hinse Boonstra staan een aantal punten die als input voor een dergelijke dialoog kunnen dienen.

Waarom kleuren sommige velden geel-oranje in het voorjaar?

 

Afb.1. In het voorjaar kleuren sommige velden geel-oranje.

 

Lees eerder verschenen opinie-artikelen.