Producten

Veiligheidsmaatregelen aangescherpt bij gebruik van met Mesurol FS ontsmet maïszaad

Voorzorgsmaatregel extra toegevoegd voor alle werkzaamheden

Als gevolg van de Europese her-evaluatie van de actieve stof methiocarb, waarbij rekening is gehouden met een nieuw extern onderzoek, hebben we besloten om de veiligheidsmaatregelen voor Mesurol FS uit voorzorg aan te scherpen.

Op de verpakking van met Mesurol FS behandeld zaad staan een aantal algemene voorzorgsmaatregelen genoemd die in acht genomen moeten worden rondom het zaaien:

  • Vermijd contact met de huid en ademhalingswegen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende handelingen met het behandelde zaad en het schoonmaken van zaaiapparatuur (zie ook onderstaande foto).  

Hieraan voegen we toe:

  • voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd geldt dat al het contact met behandeld zaad vermeden moet worden (bijv. tijdens het laden en/of zaaien van behandelde zaden, opruimen lege verpakkingen).

Afb.1. Veiligheidsmaatregelen aangescherpt bij gebruik van met Mesurol FS ontsmet maïszaad

 

Heeft u vragen over bovenstaande aanscherping, bel dan onze Product Stewardship Manager Michel Jansen tel. 06 229 252 42