Producten

Grassenbestrijding in maïs vanaf dit jaar nog belangrijker

Bestrijding lastiger als gevolg van veranderende regelgeving rondom onderzaai vanggewas

Door de veranderende regelgeving rondom onderzaai van het vanggewas in maïs wordt het lastiger om alle onkruidgrassen goed te blijven bestrijden. Laudis past in alle systemen van onderzaai en is daarmee het aangewezen middel!

Bestrijding straatgras, hanenpoot en gladvingergras blijft belangrijk

Op veel maïspercelen zijn grassen naast breedbladigen een groot probleem. Grassen als straatgras, gladvingergras en hanenpoot kosten ongelooflijk veel opbrengst en de kwaliteit van maïs gaat flink achteruit.

Direct zaaien of op kniehoogte

Bij direct zaaien van het vanggewas gaat het om het inzaaien van (voornamelijk) rietzwenkgras rondom het zaaien van de maïs. Dat moet voor, tijdens of snel na het zaaien van de maïs gebeuren voor het beste resultaat. De onkruidbestrijding vindt dan plaats over het vanggewas heen en men dient dus rekening te houden met de productkeuze. Inzaai van voornamelijk Italiaans raaigras zal plaatsvinden na de onkruidbestrijding als de maïs ongeveer op kniehoogte is. Ook hier is deze productkeuze voor de onkruidbestrijding cruciaal.

In onderstaande afbeeldingen een aantal verschillende systemen van onderzaai.

Afb.1. Gelijktijdige zaai van vanggewas met maïs. Deze foto is genomen op 13 maart 2019;
1) Engels raaigras tijdens de teelt te fors ontwikkeld, zaaien dus geen optie.
2) Italiaans raaigras tijdens de teelt te fors ontwikkeld, zaaien dus geen optie.
3) Rietzwenkgras mooi ontwikkeld tijdens en na de teelt, dit is een goede optie.

 

Afb. 2; Zaai van vanggewas 2-3 weken na onkruidbestrijding als de maïs ongeveer tot aan kniehoogte staat. Deze foto is genomen op 13 maart 2019. Met alle Laudis systemen geen probleem!
4) Engels raaigras te weinig ontwikkeling tijdens de teelt, zaaien geen optie.
5) Italiaans raaigras mooi ontwikkeld tijdens de teelt, dit is een goede optie.
6) Rietzwenkgras nauwelijks ontwikkeld, zaaien hiervan geen optie.

 

Zowel in de standaarddosering van 1,5 l/ha Laudis als in de 2,25 l/ha Laudis dosering blijft het rietzwenkgras voldoende aan de groei en inzaai van Italiaans raaigras op kniehoogte van de maïs groeit ook nog prima.

Laudis krachtig op grassen!

De kracht van Laudis ten op zichte van concurrentiemiddelen zit hem juist in de grassenwerking. Zo kunnen grassen als gladvingergras (alleen voldoende bestrijding met 2,25 l/ha Laudis en tijdig toegepast), hanenpoot en straatgras toch bestreden worden. Andere grassenmiddelen zullen het rietzwenkgras te veel remmen of zelfs wegspuiten.

Gierst een nieuw probleemgras?

Naast gladvingergras zijn gierstgrassen een opkomend probleem in de teelt van maïs. De familie van gierstgrassen is een uitgebreide familie waarvan de Zuid-Afrikaanse-, kale-, pluim- en draadgierst de bekendste zijn. Met 2,25 l/ha Laudis i.c.m. terbuthylazine-bevattende producten zijn op gierstgrassen (mits tijdig toegepast) altijd prima resultaten behaald. Met de komst van Capreno en Monsoon Active (deze bevatten de nieuwe werkzame stof thiëncarbazone-methyl TCM) is de gereedschapskist om gierstgrassen te bestrijden met de zeer krachtige TCM weer aangevuld. Tijdige bestrijding (net als bij gladvingergras) met Capreno en Monsoon Active op gierstgrassen blijft cruciaal voor een goed bestrijdingsresultaat.

Let dus heel erg goed op de bestrijding van alle onkruidgrassen in de maïs dit jaar!