Producten

Nieuwe toelating als zaadbehandeling tegen kiem- en bodemschimmels in maïs

Redigo M, de opvolger van TMTD

Redigo M is toegelaten als zaadbehandeling in maïs tegen kiem - en bodemschimmels.

Het is een goede vervanger van TMTD dat vanaf komend jaar niet meer mag worden toegepast.

Kiem- en bo­demschimmels, meestal Pythium en Fusariumsoorten, zijn zwakteparasieten die een bruin­achtige verkleu­ring van de maïswor­tels en een slechte kieming veroorzaken. Aantasting treedt vooral op bij lage temperaturen wanneer de kieming traag verloopt. Het gevolg is een onregelma­tige opkomst en een trage groei. Met Redigo M wordt het maïszaad goed beschermd.