Producten

Onkruidbestrijding maïs 2019

Alles nogmaals op een rijtje
De onkruidbestrijding in maïs staat voor de deur. Ook met de nieuwe regelgeving rondom onderzaai is Laudis het aangewezen product. Het past namelijk in elk systeem. Voor Capreno en Monsoon Active zijn er mogelijkheden bij de latere inzaai van het vanggewas of op percelen waar geen vanggewas tijdens de teelt wordt gezaaid.

Nieuwe regelgeving, opletten met de onkruidbestrijding

Omdat het vanggewas vóór 1 oktober in de maïs gezaaid moet zijn, zal op een groot gedeelte van de maïspercelen (op zand) een vanggewas gezaaid moeten zijn tijdens de teelt van maïs. Het zal gaan om directe zaai rondom het zaaien van de maïs (rietzwenkgras) of latere zaai (kniehoogte) met Italiaans- of Engels raaigras. Onkruidbestrijding speelt in beide gevallen van onderzaai een cruciale rol. Het rietzwenkgras mag niet worden weggespoten en bij latere onderzaai van Italiaans- of Engels raaigras moet er nog wel een gewas kunnen groeien. Hieronder de adviezen nogmaals weergegeven. Een duidelijk overzicht van wat er wel en niet kan. De omstandigheden in het veld zullen echter wel bepalend zijn voor het eindresultaat!

Adviezen onkruidbestrijding 2019

Vanggewas zaaien op zandgrond na de oogst voor 1 oktober:

Zonder gladvingergras:
 • 1,5 - 2,25 l/ha Laudis + nicosulfuron + 1 l/ha Frontier Optima + toevoegmiddel
 • 0,2 l/ha Capreno + nicosulfuron + 1 l/ha Frontier Optima + 1 l/ha Robbester
 • 0,33 - 0,5 kg/ha Laudis WG + 0,75 l/ha Monsoon Active + 1 l/ha Frontier Optima + 1 l/ha Robbester

 

Met gladvingergras:
 • 2,25 l/ha Laudis + 0,5 l/ha Calaris + 1 l/ha Frontier Optima + evt nicosulfuron + evt. toevoegmiddel

 

Gelijktijdige zaai van vanggewas (rietzwenkgras) op zandgrond met maïs:

 • 1,5 - 2,25 l/ha Laudis + evt. toevoegmiddel

 

Zaai vanggewas (Italiaans raaigras) op zandgrond 2-3 weken na onkruidbestrijding (kniehoogte van de maïs):

 • 1,5 – 2,25 l/ha Laudis + nicosulfuron + toevoegmiddel
 • Capreno tot 0,15 l/ha veilig voor nateelt Italiaans raaigras
 • Monsoon Active tot 0,5 l/ha veilig voor nateelt Italiaans raaigras

 

Teelt op klei en veen zonder vanggewas:

 • Alle bovengenoemde combinaties mogelijk, inclusief mogelijkheden met Dual Gold en Gardo Gold als bodemherbicide.

 

Tips

 • Laudis is veilig bij alle gebruiksdoseringen (1,5 – 2,25 l/ha).
 • Laudis is veilig in volgteelten zoals suikerbieten.
 • Laudis bestrijdt éénjarige grassen als straatgras, hanenpoot en raaigrassen en zet rietzwenk wat terug (= wenselijk).
 • Laudis is sterk op melden, melganzenvoet, muur, perzikkruid, kamille etc.
 • Pas op met bodemherbicden en onderzaai van vanggewassen!  Zelfs lage hoeveelheden kunnen al schade aan vanggewassen geven!
 • Nicosulfuron, Capreno en Monsoon Active passen niet in een systeem met gelijktijdige onderzaai van rietzwenkgras!
 • Is van een perceel bekend dat er probleemonkruiden als gladvingergras, gierstgrassen, wortelonkruiden als haagwinde, veenwortel, knolcyperus, kweek, heermoes en distels voorkomen? Kies dan voor een vroeg ras.
 • De bestrijding van wortelonkruiden kan het beste in 2 bespuitingen gedaan worden. Voer dan bij voorkeur de tweede bespuiting uit onder blad. Capreno en Monsoon Active zijn sterke producten tegen wortelonkruiden.
 • Gladvingergrasbestrijding vroeg uitvoeren, bij voorkeur in 2-3 blad stadium van de maïs (vóór grasuitstoeling).
 • Indien keuze voor Italiaans raaigras op kniehoogte dan maximaal 0,15 l/ha Capreno in herbicidenmix en maximaal 0,5 l/ha Monsoon Active.
 • Communiceer duidelijk met loonwerker voor de gekozen strategie!
 • Toevoegmiddelen als Kart, Casper en Peak kunnen in strategieën met onderzaai van vanggewassen worden toegepast.

Teel maïs en geen vanggewas!

Afb.1. Maïsperceel (21 mei te Meddo) al in het 4-5 blad en er staat al behoorlijk wat onkruid. Op dit perceel kan de onkruidbestrijding gaan plaatsvinden.

 

Frontier Optima is een geregistreerd handelsmerk van BASF, Casper, Calaris, Dual Gold en Gardo Gold zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection. Kart is een geregistreerd handelsmerk van Dow AgroScience.